sosial-mesuliyyet-siyaseti

“Bakı Qida və Yağ Fabriki” MMC Korporativ Davamlılıq və Məsuliyyət Siyasətinə uyğun olaraq, SA8000 (Sosial Məsuliyyət) Standartının müddəalarına uyğun olaraq sosial sahədə səylərini gücləndirməyə çalışır.
Bu məqsədlə Bakı Qida və Yağ Fabriki MMC aşağıdakılara sadiqdir:
- qüvvədə olan milli və beynəlxalq hüquqi tələblərə, şirkətin Maraqlı Tərəflərlə (qanuni marağı olan və/və ya onun fəaliyyətindən təsirlənən bütün tərəflər) üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və istinad normalarına uyğunluq;
- uşaq məşğulluğuna mütləq qadağa və təchizatçılar/subpodratçılar və sub-təchizatçılar tərəfindən tətbiq edildiyi təqdirdə bu əmək formasından imtina etmək öhdəliyi;
- yetkinlik yaşına çatmayanların və ya qanunla məktəbə getməsi tələb olunan digər yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların işə götürülməsinə qadağa;
- qeyri-insani, istismar, ayrı-seçkilik və ya antisanitar hesab edilən hər hansı iş şəraitinin rədd edilməsi;
- ayrı-ayrı işçilərin öz seçimləri ilə həmkarlar ittifaqı yaratmaq və ya onlara qoşulmaq azadlığının və kollektiv danışıqlar hüququna təminat;
- bütün hallarda bütün işçilərin əsas ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayət etməli olan layiqli əmək haqqının təminatı;
- iş vaxtı, dövlət bayramları və məzuniyyətlər üzrə qüvvədə olan qanunlara və sənaye standartlarına uyğunluq;
- irqinə, sosial təbəqəsinə və ya milli mənşəyinə, dininə, əlilliyinə, cinsinə görə işçilərin işə qəbulu, mükafatlandırılması, təlim keçməsi, yüksəldilməsi, işdən çıxarılması və ya təqaüdə çıxmasında bərabər imkanlara və ayrı-seçkiliyin bütün formalarının rədd edilməsinə zəmanət vermək. Oriyentasiya, ailə öhdəlikləri, ailə vəziyyəti, həmkarlar ittifaqına üzvlük, siyasi fikirlər, yaş və ya ayrı-seçkiliyə səbəb ola biləcək hər hansı digər şərtlər;
- fərdi mühafizə vasitələrinin mövcudluğunu, nəzarətini və istifadəsini təmin etməklə, müxtəlif səbəblərdən, hətta bəzən iş yerində olan bütün şəxslərə təhlükəsizlik haqqında dəqiq məlumat vermək öhdəliyi;
- müəssisənin peşəkar ixtisaslı və məsuliyyətli şəxslər tərəfindən idarə olunmasını təmin etmək üçün bütün səviyyələrdə şirkət işçilərinin davamlı inkişafı, təlimi, motivasiyası və səlahiyyətlərinin artırılması;
- Həmkarlar ittifaqı və sağlamlıq və təhlükəsizlik nümayəndələri vasitəsilə işçilərin cəlb edilməsinə və davamlı məsləhətləşməsinə sadiqlik;
- şirkətin etik, ətraf mühit və təhlükəsizlik məqsədlərinə daha uyğun məhsul və xidmətləri təqdim edə bilən tədarükçülərdən güzəştli istifadə;
- sağlam və təhlükəsiz iş mühitinin təmin edilməsi, işçilərin rifahının qorunması üçün təsirli addımların atılması, şirkətdə işlədikləri müddətdə qəzaların və onların sağlamlığına zərərin qarşısının alınması;